Det största stöldregister på Internet.
Stöld och häleri kan bekämpas, vi vet att det finns ett sätt att bekämpa det.
För att bekämpa brottsligheten måste lönsamheten för tjuven och hälaren elimineras.

Då de misstänkta hälarna inte kan sälja vad de har stulit, uppkommer deras problematik.

Då kan vi tillsammans stoppa tjuven, du meddelar oss, vi förmedlar!
Varje gång du använder våra tjänster, hjälper du till att bekämpa brottsligheten.
- Stulen egendom? Gör stöldgodset tämligen omöjligt att avyttra, pga det upprättade registret.
- Vi hjälper dig att undvika att köpa stöldgods, kolla på "saften" innan du köper "bättre begagnat".
Stöld Varning

Stöld Varning på "sajten" minskar brottsligheten. Våra tjänster är gratis!
- Meddelanden om stöld skickas med e-mail till alla i vårt register (endast objekt info)
- Stöldgods på "sajten" är sökbara för alla som har tillgång till internet.
- Svårare för tjuvar att sälja stöldgods på marknaden.
- Lönsamheten för tjuven och hälaren kommer att minimeras
- Ingen hälare önskar köpa stöldgods som är sökbart på Internet
- Det är riskabelt att utföra service/ reparation på sökbart tjuvgods
- Stöldgods på "saften" bidrar till fler tips till polisen
- Chansen att bli arresterad av polisen för stöld och / eller häleri ökar betydligt.
- Lättare att återlämna stulna föremål till den rättmätige ägaren
- Vi undviker ungdomar på "glid" att stjäla, eftersom lönsamheten är minimerad
- Stöldmeddelanden på "sajten" har ingen global gräns. Vi informerar på de flesta språk.Undvik att köpa stöldgods!

Köp av stöldgods kan ge dig allvarliga konsekvenser.För att undvika köp av stulna varor kan du göra några enkla kontroller, innan du köper i "bra skick".
Det mesta som produceras idag är graverade och/eller belagda med ett unikt nummer på produkten. Kontrollera om detta nummer är intakt, opåverkat på det du ska köpa. Sök sedan i vår databas för att se om objektet är anmält stulet, förlorat eller försvunnet. Kontrollera mot polisen om du inte får resultat på din sökning och om du fortfarande är osäker på om objektet är "säkert" att köpa.
Om du tycker att "säljaren" har skurit bort det unika nummer eller på annat sätt tagit bort märkningen bör du avstå från köp, och eventuellt informera polisen om din upptäckt.

Det här bör du kontrollera innan inhandel:
- Serie-/produktions nummer (data, iPod, etc)
- Id-nummer - IMEI-nummer (mobil)
- HIN nummer (båt)
- Ram-/chassis nummer (bil, motorcykel, moped, ATV, släpvagnar, hiss, entreprenadmaskiner och utrustning osv.)
- ID-märkning

Har du information om stulna varor, bör du underrätta polisen på tel: 114 14, eller till Ettersøkt.