Logo
ettersokt.no ettersokt.se ettersokt.dk

Ettersøkt to internetowy rejestr kradzieży, który ma na celu zwalczanie przestępczości, jak również pomoc ludności w unikaniu zakupu przedmiotów pochodzących z kradzieży.

Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo informacje o przedmiotach, które zostaly zgłoszone jako skradzione lub zagubione.

Jeżeli w trakcie wyszukiwania numeru identyfikacyjnego lub seryjnego przedmiotu znaleźli je Państwo w bazie Ettersøkt, radzimy Państwu nie kupować albo w żaden sposób przejmować/stać się właścicielem tego przedmiotu. Jeżeli zetkniecie się Państwo z przedmiotem, który jest zarejestrowany w Ettersøkt, polecamy niezłączne skontaktowanie się z policją lub z nami w Ettersøkt.

Aby skończy z przestępczością, należy usunąć opłacalność kradzieży i paserstwa .Można to zrobić w prosty sposób zgłaszając kradzież na Ettersøkt.

Zgłoszenie kradzieży na Ettersøkt ma wiele zalet.

- Wysyłamy e-mailem zgłoszenia o kradzieży wszystkim, którzy znajdują się w naszym systemie zgłoszeniowym

- Przedmioty pochodzące z kradzieży mogą być wyszukiwane przez wszystkich, którzy mają dostęp do internetu

- Złodziejom jest trudniej sprzedać przedmioty pochodzące z kradzieży

- Żaden paser nie chce kupić przedmiotów pochodzący z kradzieży, które są zarejestrowane w Ettersøkt

- Opłacalność kradzieży i paserstwa znika

- W zgłoszeniu o kradzieży znajdują się informacje o miejscu kradzieży (miejsce, miasto, państwo)

- Łatwiejsze jest zwrócenie skradzionych przedmiotów ich prawowitemu właścicielowi

- Ryzykowne dokonywanie servisu/reparacji przedmiotów pochodzących z kradzieży, które są wyszukiwalne

- Policja dostaje więcej informacji

- Unikamy rekrutowania nowych przestępców, ponieważ opłacalność nie istnieje a szansa zatrzymania przez policję znacznie wzrasta

- Ettersøkt ma duże zalety dla całego społeczeństwa

Potrzebujemy Państwa pomocy aby zmniejszyć przestępczość w społeczeństwie.

1) W przypadku kradzieży prosimy o jej zgłoszenie na Ettersøkt

2) Prosimy o sprawdzenie na Ettersøkt PRZED zakupieniem czegoś używanego

3) Prosimy o polecenie Ettersøkt swoim znajomym i współpracownikom.