Tyveriregister på Internet
Tyveri og hæleri kan bekæmpes, vi ved det nytter!

For at bekæmpe berigelseskriminalitet må fortjenesten for tyve og hælere fjernes. ”Eftersøgt” bidrager til at de kriminelle ikke får solgt det de har stjålet.
Sammen kan vi stoppe tyven: Du varsler, vi formidler!
 
Hver gang du benytter vore tjenester medvirker du til bekæmpelse af berigelseskriminalitet.
Tyverivarsling
Tyverivarsling på” Eftersøgt” giver mindre berigelseskriminalitet. Tjenesten er gratis!

- Alle som har adgang til internet vil kunne efterlyse tyvegods på ”Eftersøgt”
- Vanskeligere for tyvene at sælge tyvegodset videre
- Fortjenesten for tyv og hæler bliver fjernet
- Ingen hæler ønsker at købe tyvegods som kan spores på internet
- Det er risikabelt at udføre service/reparation på tyvegods som kan spores
- Tyvegods på ”Eftersøgt” bidrager til at politiet modtager flere tips
- Chancen for at blive pågrebet af politiet for tyveri og/eller hæleri øges markant
- Det bliver lettere at tilbageføre stjålne genstande til den retmæssige ejer
- Vi forhindrer nyrekruttering af unge fordi fortjenesten ved at stjæle er fjernet
- Tyverianmeldelser på ”Eftersøgt” har ingen landegrænser. Vi informerer på mange sprog.
- Blevet frastjålet ejendele? Lav tyverianmeldelse/r på ”Eftersøgt” og fortæl hvad som er stjålet.
- Vi hjælper dig med at undgå køb af tyvegods. Kontroller på ”Eftersøgt” FØR du handler ”pænt brugt” .


Undgå køb af tyvegods!

Køb af tyvegods kan få alvorlige konsekvenser.
For at undgå køb af tyvegods bør du foretage nogle enkle undersøgelser FØR du handler "pænt brugt".
Næsten alt som produceres i dag får påført et unikt nummer fra producenten. Check derfor at nummeret er intakt på genstanden du kontrollerer og søg i vor database for at se om genstanden er meldt stjålet/tabt eller mistet. Spørg gerne hos politiet hvis du alligevel er usikker på om det er trygt at købe genstanden.
Hvis du opdager at ”sælger” har slebet det unike nummer væk, eller på anden måde har fjernet identitetsmærkning, bør du ikke handle, men hellere informere politiet om din opdagelse.

Dette bør du kontrollere FØR du handler:
- Serie-/produktionsnummer (PC, Ipod, osv)
- Id-nummer
- IMEI nummer (mobiltelefoner)
- HIN / CIN nummer (båd)
- Ramme-/chassis nummer (bil, MC, knallert, ATV, anhænger, lift, entreprenørmateriel og udstyr mm.)
- ID-mærkning

Har du information om tyvegods bør du kontakte Politiet eller ”Eftersøgt”